Nyhedsbreve fra Jelling Pileflettelaug

 

 

Her kan du løbende se nyhedsbrevene fra indeværende sæson, samt nyhedsbreve fra foregående sæsoner. 🙂

 

 

 

 

 


 

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug juni 2021

Her kan du læse nyhedsbrevet fra juni måned 2021.

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug januar 2020

Her kan du læse nyhedsbrevet fra januar måned 2020.

Nyhedsbrev Jelling Pileflettelaug januar 2019

Her kan du læse nyhedsbrevet for januar måned 2019.

Nyhedsbrev Jelling Pileflettelaug december 2018

Her kan du læse nyhedsbrevet for december måned 2018.

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug november 2018

Her kan du læse nyhedsbrevet for november måned 2018.

Juleflet November 2018

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug august 2018

Hermed første nyhedsbrev for den kommende flettesæson. :-)

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug april 2018

Her kan du læse vores seneste nyhedsbrev. :-)


 

 

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug Marts 2018

Generalforsamling

Søndag d. 25. februar 2018 fra kl. 12.30 – 13.00 blev der afholdt generalforsamling i Jelling Pileflettelaug.

Lene Markussen bød velkommen, og Nina Knudsen blev foreslået og valgt som dirigent.

Lene indledte sin beretning med, at opdragelse er et tilbagevendende emne, der også gælder bestyrelsen, som ikke har været gode til at påskønne værdien af, at der bliver bagt kager til vores flettedage

”Så derfor TAK for kager!!! Dem alle sammen! Bliv endelig ved!

Denne sæson startede med Pileforeningens Jubilæum i Horsens. Det viste sig at være en hyggelig og ikke mindst blæsende omgang! Der var lidt udfordringer med at holde styr på alting…

Tak, fordi I igen støtter op, når der arrangeres festivaler. Det gør mig stolt af, at det er Jelling Pileflettelaug, jeg er medlem af.

Så vil jeg gerne – igen – sige tak for, at vores klargøring om morgenen, og oprydning om eftermiddagen, går så godt. Jeg bliver glad hver gang.

Så er vi kommet godt i gang med at bruge Mobile Pay. Og som med så meget andet, så skal vi jo lige lære det. Connie har erfaret, at det er for tidskrævende, hvis alle, der vil betale med Mobile Pay, gør det herude på selve dagen. Husk på, at vi ofte er omkring 60 personer eller mere. Så hvis I alligevel er afklaret med, at det er sådan I vil betale, så vær sød at gøre det senest 2 dage før, - så har Connie også en chance for at få det bogført, inden vi mødes herude. – Og derudover giver det også Connie mere tid til at flette.

Og så kommer vi til det med opdragelsen: Jeg vil gerne komme med en kærlig opfordring til, at I husker at skrive ved overførslen, præcist hvad I betaler for!!! Det letter Connies arbejde meget.

I løbet af sæsonen kom der et tiltag om, at vi skal sortere skraldet. Det er gået nogenlunde, - hvilket betyder, at der er plads til forbedring. Vær sød at gøre jer umage, og at hjælpe hinanden til, at vi alle bliver bedre til det.

I denne sæson blev børneholdet flyttet hen til juleflet. Det er min opfattelse, at det fungerede rigtig godt. Det gav børnene mulighed for at flette de ting, som Birthe viste, og også at være med til de lidt mindre ting, som vises til juleflet.

Og igen vil jeg gerne rose både børn og voksne for, at det gik så fint.

I efteråret var der mange, der (i god tid) havde tilmeldt sig til høsten. Det er dejligt! Uheldigvis kom der en del sygemeldinger, som gjorde, at det blev presset for at kunne nå det hele, og det er ærgerligt. Derfor sætter vi grænsen for antal deltagere lidt højere til næste høst, så det forhåbentlig ikke sker igen. Tak til dem, der deltog, og til Henny og Ove for fin forplejning.

Med hensyn til høst, så vil jeg komme med en klar opfordring også til nye medlemmer om at deltage dér, for det er rigtig hyggeligt, og man lærer en masse om pil, og de ting der sker, inden pilen ligger klar til flet i vindfanget.

Til de kommende sæsoner vil vi meget gerne be’ om, at der er flere, der melder sig som undervisere. I må meget gerne selv finde en makker, hvis I har ønske om at undervise sammen med en. Jeg håber, at dem som er lidt mere rutinerede flettere, vil overveje, om der er noget, som de er meget glade for at flette, og som kunne være et undervisningsemne. Vi tager emnet op igen senere.

Så har vi haft en snak om, at vi skal blive bedre til at fordele pilen i vindfanget, sådan at der kommer et farveskift, som er så stort som muligt, i forhold til det pil, der ligger ved siden af. Det fremmer, at pilen ikke så nemt bliver blandet sammen, - og for nye medlemmers vedkommende, så er det også nemmere at finde rundt i på den måde.

Og når jeg nu er ved dét med pil og nye medlemmer, så kunne jeg også godt tænke mig, at vi bliver bedre til på fletteweekenderne, at pilesorterne bliver lagt samme sted om søndagen, som de var om lørdagen. Vi har alle sammen været nye flettere på et tidspunkt, hvor der er mange fletteteknikker og begreber, der skal læres, og det er altså ikke på 1. flettekursus, at alle de nye har styr på 8 – 10 pilesorter.

Tak fordi I alle hjælper til, med store og små ting. Det er også dét, der gør, at det er rart at være her. Foreløbigt tak for en god sæson, - jeg glæder mig meget til den næste!”

Som opfølgning på beretningen blev der spurgt ind til, om pilen til weekendflet kunne deles, så der var lige meget pil at vælge imellem, både lørdag og søndag.

Der kom forslag om pilen kunne lægges på våde lagner eller ”hundetæpper”, så pilen ikke så hurtigt tørrer ud, når den ligge på flisegulvet, som er med gulvvarme. Evt. suppleret med indkøb af spray flasker.

Vedr. høst kom der et forslag om at lave venteliste til høsten, så der ved afbud kunne hentes medlemmer fra ventelisten, som kunne deltage.

… alle kommentarer drøfter bestyrelsen på deres kommende møder.

Formandens beretning blev godkendt.

Jens Morten takkede, på vegne af bestyrelsen, Anne-Marie for sit bestyrelse arbejde i 12 år, og læste i den forbindelse uddrag fra en mail, som bestyrelsen havde modtaget for 13 år siden fra Anne-Marie. I mailen var der ros til foreningen, for stort fællesskab, god modtagelse af nye medlemmer og forslag til nye tiltag i bestyrelsen. I sin tale kom Jens Morten ind på Anne-Maries kendetegn: ”Altid hjælpsom, smilende, god til at organisere og irriterende god til altid at være på forkant”.

Connie fremlagde regnskabet – foreningen kommer i år ud med et lille underskud. Det skal bemærkes, at der er en del pil og træ bunde på lager, og at lagerets værdi overstiger underskuddet på regnskabsåret 2017. Til trods for dette har vi en egen kapital på mere end det, bestyrelsen har aftalt. Fortsætter denne stigning, kan det komme på tale at nedsætte prisen for deltagelse på flettedagene. Dette tager bestyrelsen beslutning om på deres møde i oktober/november 2018.

Som kommentar til kassebeholdningen blev der foreslået, at man betaler de, der underviser, et symbolsk beløb. Dette tænker bestyrelsen er et brud på de principper, der er kendetegnende for foreningen, nemlig at vi alle bidrager med det vi kan: nogle underviser, andre bager kage, mange deltager i høst osv.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag til kontingent for det kommende år var 50 kr., hvilket blev godkendt.

valg til bestyrelsen var Jens Morten Larsen – som genopstillede og blev genvalgt. Anne–Marie Søgaard genopstillede ikke, og til bestyrelsen blev Heidi Jähne valgt.

Valg af suppleanter: Birthe Lund og Gitte Dahl Iversen blev valgt.

Valg af revisor: her genopstillede Lance Luscombe, som blev genvalgt.

På generalforsamlingen blev vores folder udleveret, som beskriver foreningen, og hvori der også orienteres om den kommende sæsons flettedatoer og emner. Også ved de kommende flettedage er der mulighed for at få en folder.

Bestyrelsen mødes i løbet af de kommende uger for at konstituere sig.

Stor tak for gaven

Ved generalforsamlingen fik alle i bestyrelsen en flot æske med vin og chokolade.

Tusind tak for gaven – det varmer mere, end I tror.

Hjemmeside

Foreningen har egen hjemmeside - der vil du altid kunne finde de udsendte nyhedsbreve og datoer for de planlagte flettedage. Der er også billeder fra vores arrangementer.

Trine Mortensen, som er vores Web- master, modtager gerne billeder fra Jer. webmaster@jellingpileflettelaug.dk

Datoer for sæson 2017 – 2018:

 

Dato:

Emner:

Sted:

2018

 

 

Lørdag d. 17. marts

Kurv med Polsk lukning

Pile uro

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 7. april

Fri flet

 

Hallen I Gadbjerg

 

 

Datoer for sæson 2018 – 2019:

 

Dato:

Emner:

Sted:

2018

 

 

Lørdag d.8. og søndag d. 9. september

Begynder kursus

Fugle fodre huse

Kurv på catalansk bund

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 6. oktober

Genopfrisknings kursus for begynder

Teknikker i sideflet: engelsk flet, pølseflet og slewing

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Søndag d. 4. november

Jule flet

Børneflet

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 17. november

Pilehøst hos Henny

Henny i Bredsten

2019

 

 

Lørdag d. 6. januar

Evt. pilesortering hos Jens Morten

Jens Morten i Jelling

Lørdag d. 19 og søndag d. 20 januar

Begynderkursus

Mandeflet

Æselkurv

Firkantede kurve

Flet i frisk pil

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Søndag d. 24. februar

Genopfrisknings kursus for begyndere

Rangle flet

Bark

Burkina flet

Fri flet

 

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 16. marts

Opstagning på fast bund

Kurv med polsk lukning

Stole af stubbe

Inka bund

Fri flet

Generalforsamling

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 30. marts

Fri flet – ingen undervisning, medlemmerne byder selv ind.

Multihallen i Kollerup


 

Nyhedsbrev fra Jelling Pileflettelaug Januar 2018

Generalforsamling

Søndag d. 25. februar 2018 fra kl. 12.00 - 13.00 vil der blive afholdt generalforsamling i Jelling Pileflettelaug.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen håber på mange tilbagemeldinger fra Jer medlemmer om foreningens aktiviteter.

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

På mødet vil der blive fortalt om:

·         Formandens beretning for 2017

·         Foreningens regnskab for 2017

·         Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

·         Aktivitetsfolder for 2018 - 2019

·         Drøftelse af evt. indkomne forslag

·         Valg af bestyrelse - på valg er:

Jens Morten Larsen – genopstiller

Anne-Marie Søgaard – genopstiller ikke

Valg af revisor - Lance Luscombe

·         Valg af 2 suppleanter

·         Evt.

 

Bestyrelsen vil fremkomme med forslag om:

Forslag til kontingent i sæson 2018 - 2019

Hjemmeside

Foreningen har egen hjemmeside - der vil du altid kunne finde de udsendte nyhedsbreve og datoer for de planlagte flettedage. Der er også billeder fra vores arrangementer.

Trine Mortensen, som er vores Web-master, modtager gerne billeder fra Jer på webmaster@jellingpileflettelaug.dk

 

Datoer for sæson 2017 – 2018

 

2018

 

 

Søndag d. 25. februar

Genopfriskning for nybegyndere

Fri flet

Generalforsamling

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 17. marts

Kurv med Polsk lukning

Pile uro

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 7. april

Fri flet

 

Multihallen i Kollerup

 

Nyhedsbrev Jelling Pileflettelaug December 2017

Så er pilehøsten i hus

”Endnu engang nåede vi at blive færdig - i sidste minut - 235 kg flot pil blev det til.
Trods mudder og ind imellem ret så voldsomme byger - var alle ved godt mod og humøret var fint. Alt forløb rigtig godt. Tak til Henny og Ove for hygge og varme - og som altid - god forberedelse. Også stor tak til de medlemmer der havde lavet suppe og bagt kage og brød. Jeg havde en RIGTIG GOD fornemmelse - da vi igen i år nåede at blive helt færdige.”

Lene Winces

Generalforsamling i Jelling Pileflettelaug

I forbindelse med flettedagen søndag d. 25. februar 2018 afholdes der generalforsamling.

Indbydelse til generalforsamlingen udsendes i et særskilt nyhedsbrev, i januar 2018.

Indbydelse til fletteweekend d. 20. og 21. januar 2018

Indbydelsen til weekendflet udsendes omkring d. 17. december, med sidste frist for tilmelding torsdag d. 4. januar 2018.  Tilmeldingen starter først, når indbydelsen er udsendt, og tilmeldingen skal sendes til Connie conniebendiksen@gmail.com  eller sms på mobil nummer 28 60 54 02.

I forhold til de temaer, der er blevet udmeldt, er der en aflysning af temaet Organiske kurve. Temaet vil formodentlig komme på det kommende års program.

Betaling med Mobile Pay

Rigtig mange af Jer har taget godt imod muligheden for at betale med Mobile Pay.

Fremover skal der betales Mobile Pay senest 2 dage før flettedagene. Dette for at Connie kan tjekke betalingerne forud for flettedagen, og derved undgå meget lang kø ved betaling.

Det er fortsat muligt at betale kontant for deltagelse på flettedagene.

Opgørelse af medlemslisten og en lille efterlysning

Så er medlemslisten opgjort, og efter sidste frist for betaling af kontingent for denne sæson er vi 125 medlemmer i Jelling Pileflettelaug. Vi fandt dog også 3 personer, som har indbetalt kontingent, men som vi mangler oplysninger på. Det kan skyldes at vi ikke har de rette oplysninger, eller at der ikke er overensstemmelse mellem det navn, I er registreret på som medlem, og det navn, der kommer frem ved en bank overførsel.

Det drejer sig om Jane Bloch Sørensen, Birte Tolstrup Pedersen og Berit Østecik.

Når vi ikke har adresse /mailadresse, kan vi ikke sende dem indbydelser og nyhedsbreve.

Så, hvis I kender et af ovenstående navne – vil I så ikke kontakte Anne-Marie Søgaard på

a-m.soegaard@mail.tele.dk  - så vi kan få alle registeret korrekt.

Nye medlemmer

Flere af Jer medlemmer møder engang imellem én, der gerne vil i gang med at flette. ”Jamen så skal du da med hos os i Jelling Pileflettelaug”. Det er vi rigtig glade for - I gør et flot stykke arbejde. Men for at sikre, at nye medlemmer modtager velkomstbrev og vores vedtægter og bliver registreret med adresse og mailadresse, vil det fremover være sådan, at alle nye medlemmer skal kontakte Lene Markussen via mail (markussen@jellingnet.dk ). Hvis I ikke lige kan huske mail adressen når I snakker med folk, så findes den i vores folder, i nyhedsbrevene og på foreningens hjemmeside www.jellingpileflettelaug.dk

Hjemmeside

Foreningen har egen hjemmeside www.jellingpileflettelaug.dk - der vil du altid kunne finde de udsendte nyhedsbreve og datoer for de planlagte flettedage. Der er også billeder fra vores arrangementer. Trine Mortensen, som er vores Web-master, modtager gerne billeder fra Jer på webmaster@jellingpileflettelaug.dk

Ændringer af adresse, telefonnummer m.m.

Har du ændringer, så skal disse sendes til Anne-Marie Søgaard på a-m.soegaard@mail.tele.dk

Vi ønsker alle i Jelling Pileflettelaug en glædelig Jul og et godt Nytår.

Tak for mange gode timer i 2017 - Vi ses i 2018

 

 

Datoer for sæson 2017 – 2018 

2018

 

 

Lørdag d. 20. januar og søndag d. 21. januar

Begynderkursus

Kanter

Mandeflet

Firkantede kurve

Fri flet

Frisk pil

Multihallen i Kollerup

Søndag d. 25. februar

Genopfriskning for nybegyndere

Fri flet

Generalforsamling

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 17. marts

Kurv med Polsk lukning

Pile uro

Hanke inkl. afslutning m. knude

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 7. april

Fri flet

 

Multihallen i Kollerup

 

 

Nyhedsbrev Jelling Pileflettelaug November 2017

 

Betaling af kontingent for den kommende sæson

Så er det ved at være sidste frist for at betale kontingent for flettesæsonen 2017 - 18.

Prisen er igen i år 50 kr. for en sæson.

Du kan indbetale kontingent på følgende måder:

  • Betale kontant ved fletteweekenden i november
  • Betal via mobile pay på telefon: 73946
  • Indsætte pengene på reg. nr. reg.9551 konto nr. 4202021730 inden d. 1. dec. 2017. Husk at skrive hvem indbetaleren er

Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent inden d. 1. december 2017, vil derefter ikke modtage indbydelse og nyhedsbreve til vores arrangementer.

 

Pilefestival i Horsens d. 19. og 20. august

I forbindelse med pileforeningens 20 års jubilæum havde Jelling Pileflettelaug en stand, hvor der blev vist kurve med indhold – udstillet flet af medlemmers flotte ting, samt salg af pileflet. Vi havde en dejlig weekend, hvor der blev flettet, snakket med gæster, informeret om vores forening men også hygget med snak, grin, kagespisning og kaffe pauser.

Takket været jeres gode humør og Janes færdigheder med at sætte telt op, blev det en dejlig weekend, til trods for udfordringer med megen regn og til tider storm – hvor den vigtigste opgave var at holde på vores telt, så det ikke forsvandt.

 

Datoer for flettedage i 2018- 2019

Datoerne for sæson 2018 – 2019 er nu på plads, og bestyrelsen går i gang med at planlægge emner. Det færdige program præsenteres på generalforsamlingen søndag d. 25. februar 2018.

 

2018:

Weekenden d. 8. og 9. september

Lørdag d. 6. oktober

Søndag d. 4. november

2019:

Weekenden d. 19. og 20. januar

Søndag d. 24. februar

Lørdag d. 16. marts

Lørdag d. 30. marts

 

Køb af pil:

Hvis du har høstet og sorteret pil i overskud, er vi i Jelling Pilefettelaug muligvis interesseret i at købe det. Du kan kontakte Jens Morten på flettedagene, så kan I aftale nærmere.

 

Information via indbydelse, nyhedsbreve m.m.

I bestyrelsen har vi en opfordring om at I læser hvad vi skriver når vi udsender diverse informationer til Jer. Læs f.eks. nøje beskrivelserne af de enkelte tilbud der er om flette emner og hvilke forudsætninger det kræver for at kunne deltage.

 

Bage kage til flettedagene

Rigtig mange af vores medlemmer syntes det er dejligt med en pause, og et stykke kage midt på eftermiddagen ved vores flettedage. Har du lyst til at bage en kage, så kontakt Berit Petersen via sms på 2344 2691.

Berit har overblikket over, hvilke dage vi fortsat ”mangler” kage 🙂

 

Opgaver på flettedagen

Når vi mødes til flet i Kollerup, er der flere opgaver der skal løses.

Der skal hentes borde fra krea rummet, sættes stole op, hjælpe med at gøre pil klar til vi skal flette og klargøring til morgenmad. Efter morgenmad er der igen oprydning, og inden vi slutter dagen, skal der fejes, ryddes op og bæres på plads, så hallen er som da vi modtog den.

Derfor er det vigtig, at I kommer til starttidspunktet kl. 8.30 og også bliver til vi slutter, så alle hjælper til.

Er man usikker på opgaverne, spørger man bare en af de andre deltagere, de ved det.

Der er også muligheden, at kigge på listen på glasdøren i hallen. Der er listet op, hvilke ting der skal gøres, før og efter flet i Multihallen.

 

Datoer for sæson 2017 – 2018

Dato:

Emner:

Sted:

2017

 

 

Søndag d. 5. november

Juleflet

Børneflet

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 18. november

Pile høst

Hos Henny

2018

 

 

Lørdag d. 6. januar

Evt. sortering af pil

Hos Jens Morten

Lørdag d. 20. januar og søndag d. 21. januar

Begynderkursus

Kanter

Mandeflet

Firkantede kurve

Organiske Kurve

Fri flet

Frisk pil

Multihallen i Kollerup

Søndag d. 25. februar

Genopfriskning for nybegyndere

Fri flet

Generalforsamling

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 17. marts

Kurv med Polsk lukning

Pile uro

Hanke inkl. afslutning m. knude

Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 7. april

Fri flet

 

Multihallen i Kollerup